Våra yngsta aktiva medlemmar är fem år och de äldsta över 90. Det är en gemenskap över generationsgränser du inte hittar inom många andra idrotter. Racketsport är något som kan följa med genom hela livet. När du stöttar vår verksamhet bidrar du till folkhälsan genom att fler får möjligheten att röra på sig i ett socialt sammanhang. Forskning visar att tennis är en av de bästa idrotterna för att stärka hälsan och hjärtat. Särskilt viktigt är det eftersom fler människor dör av hjärt-kärlsjukdomar än någon annan sjukdom.

Vi har flera olika upplägg för våra sponsorer och vi kommer gemensamt fram till något som passar dig. Skriv ett mejl till oss så tar vi dialogen därifrån.

info@elfsborgtennis.se

Våra samarbetspartners.